Avatar

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument, które wystawiane są dla określonego budynku np. dla domów z bali drewnianych. Inaczej nazywa się go certyfikatem energetycznym. Dokument ten jest odnawialny co 10 lat. Nie może go wystawić osoba, która nie posiada odpowiednich uprawnień. Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Dzięki niemu właściciel budynku ma pewność, że zostało określone niezbędne do zaspokojenia potrzeb zapotrzebowanie energii dostarczanej do budynku na:

  1. → podgrzanie wody
  2. → ogrzania budynku
  3. → klimatyzację
  4. → oświetlenie pomieszczeń (dla budynków użyteczności publicznej)

To, co wyróżnia ten dokument i obliczanie zużycia za pomocą stałych cech, które posiada budynek, jak również na podstawie instalacji, jaka w nim się znajduje. Absolutnie nie bierze się tutaj zużycia energii, które wynika z indywidualnych nawyków użytkowników. I pomimo tych samych nawyków użytkowników dom drewniany w stosunku do domu murowanego będzie miał inną wartość energi pierwotnej EP która wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok). Domy budowane np. z świerkowego bala drewnianego to niższe zużycie energii potrzebnej do ogrzewania – nawet o 30% względem domów murowanych. Domy drewniane to naturalny klimat zapewniający optymalną temperaturę wewnątrz domu o każdej porze roku, to również doskonała ochrona przed hałasem oraz zapach lasu przez cały rok wewnątrz domu.
To, o czym należy pamiętać, to umocowania prawne, na bazie których wydaje się wspomniane świadectwo charakterystyki energetycznej. Pierwszym dokumentem, który należy wziąć pod uwagę jest Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/91/EC z 16 grudnia 2002 roku. Dyrektywa ta mówi o charakterystyce energetycznej budynków. jej głównym zadaniem jest pokazanie działań, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
Firma CEB.COM.PL specjalizuje się w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych oraz projektowanej charakterystyki energetycznej. Posiadając aktualne wyżej wymienione dokumenty właściciel będzie świadomy, czy jego budynek spełnia standardy europejskie pod względem energetycznym, czy czy jest energooszczędny i czy dana inwestycja poddana termomodernizacji przyniesie oczekiwane rezultaty oszczędności energii a co za tym idzie także finansów.

Charakterystyka Energetyczna Budynków CEB.COM.PL
Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Studia na kierunku Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt na potrzeby termomodernizacji
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Chcesz się zemną skontaktować? Napisz do mnie list. Kontakt e-mail.